Stoppen met rokenVirtuele maagbandAngsten en fobieënCliënten vertellenOver mijBlogContact

Contactpersoon: Loes de Bruin
Telefoonnummer: 064304658
Emailadres: mail@gewoonloes.nu

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Website

Bij het bezoeken van de website worden het gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, en gebruikte internetbrowser verstrekt. Het IP-adres kan worden aangemerkt als een persoonsgegeven en zal worden gebruikt om internetaanvallen te voorkomen, dit is een gerechtvaardigd bedrijfsbelang.

Google Analytics

Loes de Bruin gebruikt Google Analytics voor websitestatistieken. Hiermee worden cookies geplaatst om bezoekers te volgen. Het laatste octet van jouw IP-adres wordt gemaskeerd. Jouw gegevens worden niet met Google gedeeld. Loes de Bruin heeft een passende verwerkersovereenkomst gesloten voor deze dienst met Google. Hier is de privacy policy van Google.
Als je wilt kun je voorkomen dat er cookies worden geplaatst voor Google Analytics.

Hotjar

Om de site compleet aan te kunnen passen aan de wensen van bezoekers gebruikt Loes de Bruin Hotjar. Hotjar maakt het mogelijk dat Loes de Bruin ziet wat er op zijn site gebeurt. Op welke links er wordt geklikt bijvoorbeeld. Of hoe lang een bezoeker op een pagina blijft. Hotjar gebruikt hiervoor onder meer cookies. Het IP-adres wordt opgeslagen in anonieme vorm. Verder verzamelt Hotjar gegevens als schermgrootte, apparaat type, informatie over de browser en uit welk land de bezoeker afkomstig is. Maar het is niet te achterhalen van welke gebruiker deze informatie komt. Er is een gebruikersovereenkomst gesloten met Hotjar. De privacyverklaring van Hotjar vind je hier. Als je niet wilt dat Hotjar jouw gegevens gebruikt kun je hier terecht.

email, contactformulier en nieuwsbrief

Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die je actief aan hem verstrekt per e-mail. Hiermee verleen je toestemming om over het betreffende onderwerp contact op te nemen of wellicht uitvoering te geven aan een bestaande overeenkomst. Je kunt ook 24/7 contact opnemen via een bericht op Facebook. Jouw facebookprofiel is zichtbaar indien je aan Loes de Bruin een bericht toezendt.

Opdrachtgevers

Loes de Bruin houdt zich bezig met creatieve communicatie. Om zijn werkzaamheden op een zo goed mogelijke manier te verrichten heeft zij de volgende gegevens van jou nodig:

(bedrijfs)naam
Adresgegevens
telefoonnummer
e-mailadres
naam, e-mailadres en telefoon contactpersoon
Deze persoonsgegevens kan zij natuurlijk ook gebruiken om contact met je op te nemen.
Door een betaling aan Loes de Bruin te doen verstrek je als opdrachtgever ook jouw bankgegevens, inclusief tenaamstelling aan de betreffende bank en aan daarmee dus ook aan Loes de Bruin.
Dienstverleners
Loes de Bruin heeft ook contact met dienstverleners. Franks heeft van hen een bedrijfsnaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres en naam, e-mailadres en telefoonnummer van de betreffende contactpersoon. Deze persoonsgegevens zijn rechtmatig verkregen door toestemming die is gegeven of de uitvoering van de overeenkomst die met de betreffende dienstverlener is gesloten.
Om facturen te voldoen aan de dienstverlener verstrekt zij een factuur met daarop de bedrijfsnaam, adresgegevens, KvK nummer, BTW nummer en bankgegevens, dit op basis van de overeenkomst en wettelijke verplichtingen die hiertoe bestaan.
DOELEINDEN VERWERKING
Loes de Bruin verwerkt al deze persoonsgegevens om:
in contact te kunnen treden
werkzaamheden in het kader van gesloten overeenkomsten uit te voeren
betalingen te verrichten en te ontvangen
om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn
het verrichten van de administratie en boekhoudkundige verplichtingen
het beveiligen en verbeteren van de websites en dienstverlening van
het voldoen van eventuele andere wettelijke verplichtingen.
RECHTEN VAN BETROKKENEN
Jij hebt het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Loes de Bruin. Ook heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je in bepaalde gevallen een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens over te dragen naar een door jou genoemde organisatie of overdraagbaar te maken.
Mocht er echter een wettelijke verplichting bestaan tot het bewaren van persoonsgegevens dan is Loes de Bruin hieraan gehouden.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@gewoonloes.nu
Loes de Bruin reageert zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.
Mocht je niet tevreden zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kun je natuurlijk ook contact met haar opnemen. Loes de Bruin vindt het belangrijk om samen met jou tot een oplossing te komen.
Ook kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag).
BEWAREN PERSOONSGEGEVENS
Loes de Bruin. bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw persoonsgegevens worden verzameld. Mocht je bijvoorbeeld contact met ons hebben opgenomen via de e-mail of facebook dan zullen de benodigde persoonsgegevens, indien je geen opdrachtgever of dienstverlener bent of wordt of jij toestemming hebt gegeven om in het systeem te worden opgenomen, worden verwijderd als jouw vraag is beantwoord.
Het IP-adres ter beveiliging van de website, zal worden bewaard zolang dit nodig is voor deze beveiliging. Daarnaast verwijzen wij jouw naar Cookies, of vergelijkbare technieken.
Loes de Bruin is vanuit wetgeving verplicht om bepaalde (persoons)gegevens te bewaren. Zo bestaat er een bewaartermijn van 7 jaar op basisgegevens van Loes de Bruin zoals een grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, verkoopadministratie en e-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering.
Hieronder vallen onder andere geaccordeerde offertes, orders, facturen en e-mails. Als er een overeenkomst wordt gesloten met dienstverleners worden deze gegevens en ook adres bewaard voor zo lang de overeenkomst standhoudt, ook rekening houdend met de fiscale bewaarplicht. Deze is ook van toepassing op gegevens die in de factuur vermeld staan zoals naam, adres, bankrekeningnummer, tenaamstelling, KvK-nummer en BTW nummer.
DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens worden soms door meerdere partijen ontvangen. Loes de Bruin deelt deze persoonsgegevens enkel wanneer dit nodig is voor de uitvoering van overeenkomst, zij daartoe verplicht is op grond van de wet of een gerechtelijke uitspraak, hiertoe toestemming bestaat of er sprake is van een gerechtvaardigd bedrijfsbelang. Tussen Loes de Bruin en deze derde partijen wordt een overeenkomst gesloten om afspraken te maken hoe om te gaan met jouw persoonsgegevens. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en er zal door Loes de Bruin worden toegezien op de naleving daarvan.
Wanneer Loes de Bruin jouw persoonsgegevens aan een derde verstrekt, zorgt zij er o.a. voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komt Loes de Bruin hierin overeen dat jouw persoonsgegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Als het gaat om derde partijen kun je denken aan het boekhoudpakket, de boekhouder, cloudopslag, Microsoft365, en de hostingpartij.
WIJZIGING
Deze privacyverklaring kan door Loes de Bruin worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen, houd de website in de gaten.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 6 november 2019.

Hypnotiseer jezelf!

Leer jezelf hypnotiseren
met mijn reeks mails.

Met gratis audiobestand
waarmee jij jezelf kunt hypnotiseren.

Ja! Stuur mij die mails en het audiobestand

Loes de Bruin - hypnotherapie

Ochterveltstraat 39a
3015 XL Rotterdam

mail@gewoonloes.nu06 34 26 10 65
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram